Psychoterapia jest formą leczenia opartą na relacji pomiędzy pacjentem a terapeutą oraz na ich dialogu. Pomaga pacjentowi w lepszym rozumieniu jego świata wewnętrznego i przyczyn jego problemów a także w rozpoznaniu czynników hamujących rozwój. Celem psychoterapii jest wyleczenie dolegliwości, z którymi pacjent się zgłasza oraz wprowadzenie zmian które pozwolą na samodzielne, bardziej dojrzałe radzenie sobie z trudnościami.

Psychoterapia skierowana jest do osób, które:

 Doznają cierpienia

Znajdują się w sytuacji kryzysowej, która przerosła ich dotychczasowe sposoby radzenia sobie

Przeżywają różnego rodzaju lęki i niepokój

Mają trudności w budowaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi

Przeżywają przytłaczający smutek i poczucie winy

Przeżywają żałobę, stratę, rozstanie

Odczuwają pustkę, brak sensu życia

Nie radzą sobie na co dzień ze swoimi emocjami

Nie radzą sobie ze stresem

Doznają dolegliwości fizycznych o podłożu psychologicznym (nie mających odzwierciedlenia w wynikach badań medycznych)

Zmagają się z emocjami związanymi z chorobą somatyczną

Cierpią na zaburzenia odżywiania

Przejawiają autodestrukcyjne zachowania

Doświadczyli przemocy

Czują, że ich sposób funkcjonowania jest dla nich niszczący

Nie radzą sobie z doświadczeniami z przeszłości

Przeżywają kryzys w małżeństwie lub w związku partnerskim

Chcieliby poprawić jakość swojego życia poprzez lepsze poznanie świata własnych przeżyć i motywów kierujących ich zachowaniem

Oferujemy psychoterapię indywidualną osób dorosłych, młodzieży oraz terapię par.  

Pracujemy zgodnie ze standardami etycznymi, wyznaczonymi przez Kodeks Etyczny Psychoterapeutów, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Naszą pracę poddajemy regularnej superwizji.